News

Canu'r Adeilad / Singing the Building

Yr Hen Goleg / The Old College Aberystwyth Promenade
Awst/August 24th – 27th
TAITH I’R GLUST / SONIC TOURS (30 munud/min) 10.00 – 12.30 & 14.00 – 16.00
CYNGERDD AMSER CINIO / LUNCHTIME CONCERTS 13.00 – 14.00

Cymerwch Daith i’r Glust yn defnyddio clustffonau a pheiriannau MP3 yn yr adeilad Gothic rhyfeddol hwn. Profwch y gwahanol ofodau wrth wrando ar ganeuon a cherddoriaeth a grewyd gan y cyfansoddwr Sianed Jones a’r awdur Christine Watkins gyda cerddor Ailsa Mair Hughes.

Take a Sonic Tour with headphones and MP3 players in this extraordinary Gothic building. Explore the different spaces listening to songs and sonic worlds created by composer Sianed Jones and writer Christine Watkins with musician Ailsa Mair Hughes.

Am wybodaeth pellach / For further information go to
www.tincytannau.bandcamp.com
http://ceredigionarttrail.org.uk
https://www.aber.ac.uk/en/oldcollege/

gwerthfawr rhoddion / donations appreciated towards the performers

AUGUST TIMETABLE AT A GLANCE :-
Thur 24th
10.00 – 12.30 Sonic Tours
13.00 – 14.00 Lunchtime Concert of Tinc y Tannau
14.00 – 16.00 Sonic Tours

Fri 25th
10.00 – 12.30 Sonic Tours
13.00 – 14.00 Lunchtime Concert Canu’r Adeilad/Singing the Building
14.00 – 16.00 Sonic Tours

Sat 26th
10.00 – 12.30 Sonic Tours
13.00 – 14.00 Lunchtime Concert Canu’r Adeilad/Singing the Building
14.00 – 16.00 Sonic Tours

Sun 27th
10.00 – 12.30 Sonic Tours
13.00 – 14.00 Lunchtime concert Tinc y Tannau
14.00 – 16.00 Sonic Tours

Back to news