News

Tinc Y Tannau

Tinc y Tannau is a new creation ! A duet with a difference! A luscious mix of Beauty and Mischief

Sianed Jones and Ailsa Mair Hughes sing and play Seven String Bass Viola da Gamba at the same time! Together they conjure up rich, four part harmonies and rhythms that are intoxicating on these ancient resonant instruments, that can be bowed or strummed like a guitar. The ancient influencing the now whilst joyfully careering into the future.

Our Next gigs coming up very soon are:-

Tinc y Tannau at Aberystwyth MUSICFEST
http://musicfestaberystwyth.org
Wednesday 26th July 11:00 am – 12:00 pm
Aberystwyth Arts Centre
Penglais
Aberystwyth SY23 3DE
GALLERY 1 RADICAL CRAFT EXHIBITION

Tinc y Tannau explore a collection of instruments
Thursday 27th July 1.30 – 2.30
Ceredigion Museum
Terrace Road
Aberystwyth SY23 2AQ

SCROLL DOWN for details

TINC Y TANNAU at Radical Craft
A chance to experience the radical craft exhibition. Sianed Jones is a fiddling, singing composer with an upbringing steeped in choral and poetic traditions of Wales. Together with Ailsa Mair Hughes they are Tinc Y Tannau. They perform playful improvisations inspired by the exhibition, original songs, 16th century viol and voice pieces and unusual settings of Welsh Poetry.

Cyfle i brofi’r arddangosfa grefft radicalaidd gyda cherddoriaeth oddi wrth Sianed Jones ac Ailsa Mair Hughes.

Cyfansoddwraig yw Sianed Jones sy’n chwarae’r ffidil ac yn canu ac sydd â’i gwreiddiau’n ddwfn yn nhraddodiadau corawl a barddonol Cymru. Mae ei hymchwil i fewn i dechnegau lleisiol wedi mynd â hi ar draws cyfandiroedd o Affrica i Mongolia i Brasil.

Mae’r ddwy yn ffurfio Tinc Y Tannau, yn canu ac yn chwarae Fiola Bas da Gamba Saith Llinyn ar yr un pryd! Maent yn creu harmonïau pedair-rhan cyfoethog a rhythmau meddwol ar yr offerynnau soniarus hynafol hyn, y gellir eu chwarae â bwa, neu eu strymio fel gitâr. Maent yn perfformio darnau byrfyfyr chwareus, caneuon gwreiddiol, darnau fiola a llais o’r unfed ganrif ar bymtheg a gosodiadau anghyffredin o Farddoniaeth Gymraeg.

TINC Y TANNAU explore a collection of instruments
A chance to explore Peter Stevenson’s extensive and diverse personal collection of instruments.

A pile of instruments in a room requiring someone to play them; Appalachian Dulcimer, harmonium, 5 string Banjo, Gourd Banjo, Mandolin, Bouzouki, Tenor Mandola, English Concertina, Irish Concertina, Button Accordeon, Native American Flute, Kazakh Rebab, Kashgar Durum, Darbuika, Oud, Balalaika, Folk Harp, Melodeon, Bardsey Mud Pipe, Ocarina, Frog, Trombone, Banjolele, Ukulele, Zither and Breton Bombard,

With Ailsa Mair Hughes, including cello, bass viol, psalter, assorted whistles and drums and Sianed Jones.

Ceredigion Museum
FREE

Cyfle i weld casgliad offerynnau personol ac amrywiol Peter Stevenson.

Pentwr o offerynnau mewn ystafell gydag angen rhywun i’w chwarae: Dwlsimer Appalachaidd, harmoniwm, Banjo 5 llinyn, Banjo Gourd, Mandolin, Bouzouki, Mandola Tenor, Consertina Seisnig, Consertina Gwyddelig, Acordion Botwm, Ffliwt Americanaidd Gynhenid, Kazakh Rebab, Kashgar Durum, Darbuika, Oud, Balalaica, Telyn Werin, Melodion, Pibell Faw Enlli, Ocarina,’ Frog’, Trombôn, Banjolele, Iwcalili, Sither a Bombard Llydewig.

Gydag Ailsa Mair Hughes, yn cynnwys sielo, fiol bas, sallwyr, gwahanol chwibanau a drymiau a Sianed Jones.

Back to news