Cân Elenydd Song Cycle Video Art broadcast on Welsh Channel 4 S4C

Cylch caneuon a chydweithredu fideo yn cael eu darlledu ar Sianel Cymru 4 S4C

Sunday 8th November at 14:35 with  repeat on Wednesday 11th November at 22:30

Dydd Sul 8fed Tchwedd am 14:35 gydag ailadrodd ddydd Mercher 11eg Tachwedd am 22:30

A collaboration between composer  Sianed Jones / cydweithredu rhwng cyfansoddwr  Sianed Jones ag arlunydd / and artists  Jacob Whittaker, Mary Lloyd Jones and Maria Hayes.

Cân Elenydd conjures a family mythology forged across three generations.. a handbag is found filled with first world war letters.. a sister Dilys Lewis writes to her brother Dai Lewis in the trenches.. a mystery Mr J.R.Owen replies.. a daughter Mary Lloyd Jones paints and connects to the Devils Bridge landscape.. brothers Dai and Ardwyn Lewis carry a harp on their backs playing and singing to local communities.. an artist Maria Hayes re-enacts a protective Swyn of love, joy and forgiveness rooted in the healing powers of a circle.. a granddaughter Sianed Jones weaves all the stories into song.

Mae Cân Elenydd yn datgelu mytholeg deuluol a asiwyd dros dair cenhedlaeth… darganfyddir bag llaw yn llawn llythyrau o’r rhyfel byd cyntaf…mae’r chwaer  Dilys Lewis yn ysgrifennu at ei brawd Dai yn y ffosydd a daw ateb oddiwrth Mr J.R.Owen, anyhysbys… mae’r ferch Mary Lloyd Jones yn paentio ac yn cysylltu â thirwedd Pontarfynach…mae’r brodyr Dai ac Ardwyn Lewis yn cario telyn ar eu cefnau i ganu i bobl yr ardal…. mae Maria Hayes, arlunydd, yn ailddeddfu Swyn amddiffyn sy’n gwreiddio cariad, gorfoledd a maddeuant mewn cylch holliach…mae’r wyres Sianed Jones yn nyddu’r straeon ynghŷd mewn cân.

Am fwy gwybodaeth / For more information

http://www.cwmniceiro.co.uk

Cân Elenydd Song Cycle Video Collaboration broadcast on Welsh Channel 4 S4C

Cylch caneuon a cydweithredu fideo yn cael eu darlledu ar Sianel Cymru 4 S4C

Sunday 8th November at 14:35 with  repeat on Wednesday 11th November at 22:30

Dydd Sul 8fed Tchwedd am 14:35 gydag ailadrodd ddydd Mercher 11eg Tachwedd am 22:30

A collaboration between composer  Sianed Jones / cydweithredu rhwng cyfansoddwr  Sianed Jones ag arlunydd / artists  Jacob Whittaker, Mary Lloyd Jones and Maria Hayes.

Cân Elenydd conjures a family mythology forged across three generations.. a handbag is found filled with first world war letters.. a sister Dilys Lewis writes to her brother Dai Lewis in the trenches.. a mystery Mr J.R.Owen replies.. a daughter Mary Lloyd Jones paints and connects to the Devils Bridge landscape.. brothers Dai and Ardwyn Lewis carry a harp on their backs playing and singing to local communities.. an artist Maria Hayes re-enacts a protective Swyn of love, joy and forgiveness rooted in the healing powers of a circle.. a granddaughter Sianed Jones weaves all the stories into song.

Mae Cân Elenydd yn datgelu mytholeg deuluol a asiwyd dros dair cenhedlaeth… darganfyddir bag llaw yn llawn llythyrau o’r rhyfel byd cyntaf…mae’r chwaer  Dilys Lewis yn ysgrifennu at ei brawd Dai yn y ffosydd a daw ateb oddiwrth Mr J.R.Owen, anyhysbys… mae’r ferch Mary Lloyd Jones yn paentio ac yn cysylltu â thirwedd Pontarfynach…mae’r brodyr Dai ac Ardwyn Lewis yn cario telyn ar eu cefnau i ganu i bobl yr ardal…. mae Maria Hayes, arlunydd, yn ailddeddfu Swyn amddiffyn sy’n gwreiddio cariad, gorfoledd a maddeuant mewn cylch holliach…mae’r wyres Sianed Jones yn nyddu’r straeon ynghŷd mewn cân.

About

What excites Sianed is collaborating with other art forms, be it creating sound for theatre, interacting with story telling, composing for choreography or video. Sianed is inspired by the challenge of creating site specific work for landscapes and architecture. But most of all working with language in Welsh and English and abstract language. The way that words sound and how they can be transformed into melody and rhythm. How music draws out the meaning and the emotion of words. How that combination can conjure up the whole gamut of human existence regardless of whether the words are intelligible or not to the audience. Language and song is the driving force of Sianed’s work

read more…