Cân Elenydd Song Cycle Video Collaboration broadcast on Welsh Channel 4 S4C

Cylch caneuon a cydweithredu fideo yn cael eu darlledu ar Sianel Cymru 4 S4C

Sunday 8th November at 14:35 with  repeat on Wednesday 11th November at 22:30

Dydd Sul 8fed Tchwedd am 14:35 gydag ailadrodd ddydd Mercher 11eg Tachwedd am 22:30

A collaboration between composer  Sianed Jones / cydweithredu rhwng cyfansoddwr  Sianed Jones ag arlunydd / artists  Jacob Whittaker, Mary Lloyd Jones and Maria Hayes.

Cân Elenydd conjures a family mythology forged across three generations.. a handbag is found filled with first world war letters.. a sister Dilys Lewis writes to her brother Dai Lewis in the trenches.. a mystery Mr J.R.Owen replies.. a daughter Mary Lloyd Jones paints and connects to the Devils Bridge landscape.. brothers Dai and Ardwyn Lewis carry a harp on their backs playing and singing to local communities.. an artist Maria Hayes re-enacts a protective Swyn of love, joy and forgiveness rooted in the healing powers of a circle.. a granddaughter Sianed Jones weaves all the stories into song.

Mae Cân Elenydd yn datgelu mytholeg deuluol a asiwyd dros dair cenhedlaeth… darganfyddir bag llaw yn llawn llythyrau o’r rhyfel byd cyntaf…mae’r chwaer  Dilys Lewis yn ysgrifennu at ei brawd Dai yn y ffosydd a daw ateb oddiwrth Mr J.R.Owen, anyhysbys… mae’r ferch Mary Lloyd Jones yn paentio ac yn cysylltu â thirwedd Pontarfynach…mae’r brodyr Dai ac Ardwyn Lewis yn cario telyn ar eu cefnau i ganu i bobl yr ardal…. mae Maria Hayes, arlunydd, yn ailddeddfu Swyn amddiffyn sy’n gwreiddio cariad, gorfoledd a maddeuant mewn cylch holliach…mae’r wyres Sianed Jones yn nyddu’r straeon ynghŷd mewn cân.