Tinc y Tannau at Capel y Graig

Ebrill 7fed / April 7th 2018

Sianed Jones & Ailsa Mair Hughes

Dau lais a dau Bass viola da gamba
Two voices and two Bass viola da gamba

Cwrdd ar bwys y rheadr 7.30pm am y darn agoriadol a cherdded l i’r Capel am weddill y sioe /
Meet by the waterfall 7.30 pm for the opening piece, walk back to y Capel for the rest of the show.

Ffwrnais / Furnace Ceredigion SY20 8PQ

Awgrymir cyfraniad o £7.00 suggested donation £7.00
Cynghori esgidiau da ag umbarel/ Sensible shoes and umbrella advised.

Dewch i wrando ar gwaith byrfyfyr a chyfansoddiadau newydd a ysbrydolwyd gan breswyliad diweddar
Tinc y Tannau yng Nghapel y Graig. / Come and listen to improvisations and newly composed pieces inspired by Tinc y Tannau’s recent residency at Capel y Graig

https://capelygraig.wordpress.com